2021-06-02
18 MIN LÄSNING

Meshing around- Tips för att bli ett självledande team

Har du någon gång funderat på hur det är att jobba i ett självledande team? Låter det som en dröm eller är du mer skeptisk till det? På Garantell försöker vi arbeta i självledande team, och om jag är ärlig så är det en krokig väg. Kanske låter det lite trivialt men vi blir lite bättre varje dag. Jag skulle vilja dela med mig av våra erfarenheter. Jag tror på att sätta upp gemensamma mål, växa tillsammans och göda ett bra arbetsklimat är en stor hjälp på vägen.

Förändrat beteende

Jag och mina kollegor arbetar i team Södra Europa. Vi kallar oss själva ”Meshing Around” vilket säger mycket om det tillstånd vi är i: trial- and- error. När jag för första gången hördes talas om idén, att jobba i självledande team så visste jag ärligt sagt inte vad jag skulle tro om det, jag förstod ju inte ens konceptet fullt ut. Vad handlar det om? Med begreppet självledande team menar man att man får det övergripande målet, men vi bestämmer själva hur vi skall organisera oss och strukturera upp arbetet. I mitt team pratar vi alla olika språk i kommunikationen med kunderna, detta gjorde att jag hade svårt för att se hur det skulle fungera, därutöver så har vi helt olika arbetssätt. I början så ignorerade vi totalt det här med självledande team, vi bara fortsatte jobba i samma stil som vi alltid hade gjort. Såklart så nådde vi inte våra mål. Det som slog mig då var att om vi arbetar tillsamman utan att förändra vårt beteende så är vi inget självledande team.

Delat mål

När man arbetar självledande så är det nödvändigt att ha en tydlig vision och ett delat mål. Inte bara för att vi ska ha ett tydligt fokus och riktning men även för att vi skall undvika sidospår och göra en plan. Det är svårt, mycket pga. av att alla inom försäljningen vill vara bäst. Hur får man bort konkurrenstänkandet i teamet? Det handlar inte längre om att sälja mest i sitt land, utan det handlar om att nå teamets budget dvs alla länderna tillsammans. Om någon i gruppen gjorde ett säljrekord, så var det svårt att inte bli avundsjuk på den personen och tänka ”det där skulle varit jag”. Så från ett individuellt tänkande behövde vi förändra till ett kollektivt perspektiv. Det enda sättet att göra det på är att värdesätta alla kompetenser, både de individuella, men även beteende som gynnar gruppen. Nyckeln till detta är inte ett statiskt mindset gällande kompetenser utan ett dynamiskt tänkande.

Växa tillsammans

Just i övergången till ett självledande team så uppstår ett fantastik tillfälle att lära känna varandras styrkor och inse vad det är som behöver förbättras. Ett dynamiskt team är ett team som stödjer teammedlemmarna i att dela information och erfarenheter. Det finns många sätt man kan dela information både inom teamet eller mellan varandra, en av våra favoriter är power sessions- 20 minuters träning under dagen inom olika områden. Det kan vara inom ett område som helst exempelvis tekniskt eller inom affärstänkande. Vi brukar också dela korta filmer som vi upplever inspirerade och diskuterar dessa kollektivt. Vidare har vi vårt projekt Babushka där vi arbetar tillsammans för att erövra den ryska marknaden och försöker lära av varandra genom att ha ett riktigt team projekt.

Underhålla ett bra arbetsklimat

Att arbeta i en multikulturell miljö har lärt oss att vi behöver vara tydliga med värt värderade och icke värderade beteende och att ge feedback. Nu under Covid tiden så är vi fysiskt på olika platser, men varje dag så har vi ett Teams möte där vi diskuterar pågående projekt. Vissa dagar så pratar vi bara allmänt och checkar av så att alla mår bra. Genom att lära känna varandra bättre så bidrar det till att vi tillåter oss att vara mer sårbara dvs vi är öppna med de fel vi gör, ber om varandras åsikt och kommer med idéer. Då vårt team har många olika personligheter så är det viktigt att allas åsikter hörs och tas hänsyn till.

Gränserna och det där med chefen

I början så tänkte jag – vad skall vår ledare nu göra? Men det där med självledande team innebär inte att vi kan göra vad vi vill, med friheten kommer även ansvaret. Varje team har något att kämpa med, speciellt i början, därför är det inget fel i att be ledaren om hjälp, därutöver skapar det mer transparens och förtroende mellan oss. Dock har vår ledare mer övergått till att vara en coach och ärligt sagt så pratar jag oftare med mina teamkollegor än med min coach, tidigare så var det tvärtom.

Vidare så har vi insett att vi ibland som självledande team tar beslut som påverkar andra och att genomföra beslutet utan att fråga de berörda är inte ok. Vi har rätten att besluta men det är vår plikt att fråga om råd både från experter eller de som påverkas av vårt beslut. Här kan vår coach exempelvis vara till stor nytta. Men jag vill ändock säga ju mindre kontroll man har över teamet desto bättre. Vår ledare är medveten om att begränsar man sätten att lösa en utmaning på så kommer det inte att fungera med det självledande. Teamet kommer att sluta vara självledande då det redan har fått berättat hur man löser problemet och vill bara höra fortsättningen. Vår ledares största mål är att utmana oss och diskutera med oss genom att ställa frågor för att komma dit vi vill. (det är inte alltid en nöjestripp). Det här är en process med trial and error.

Då drar vi

Att arbeta i ett självledande team har lärt mig väldigt mycket om mina teamkollegor men även mycket om mig själv. Jag hoppas att mina tips kan hjälpa dig och ditt team att starta er process men glöm inte att ha tålamod då det kräver mycket tid, både arbetsmässigt och i att ha rätt Mindset.

DELA

Garantell