2023-03-15
24 MIN LÄSNING

OLIKA VARIANTER AV MASKINSKYDD: VILKEN SKA MAN VÄLJA?

Garantell


När människor möter maskiner finns det alltid en risk för farliga situationer. Även i Europa är arbetsolyckor fortfarande ett stort bekymmer. Därför är det viktigt att vi minimera riskerna.

 

För att förhindra att olyckor inträffar har EU utfärdat maskindirektivet. Låt oss ta en titt på vad det står om maskinskydd, de olika sätten att använda dem på och de olika varianterna.

MASKINDIREKTIV OCH ALLMÄNNA KRAV

Det senaste direktivet (2006/42/EG) har funnits sedan 2009 och har ändrats flera gånger. I den här bloggen kommer vi att diskutera direktivet kortfattat, men om du skulle vilja veta mer rekommenderar vi vår blogg: "Vad kan vi lära oss av maskin-direktivet?"

 

Paragraf 1.38, 1.4.1 och 1.4.2 avser maskinskydd och dess krav. Skydd och skyddsanordningar (1.4.1):

 • Måste vara starkt byggd
 • Måste vara ordentligt fastsatt
 • Får inte skapa ytterligare faror
 • Får inte vara lätt att kringgå eller inaktivera
 • Måste ha ett säkert avstånd till alla farliga områden
 • Får inte hindra produktionen

De behöver fortfarande ge personalen tillgång till de områden som behövs för installation, utbyte och underhåll av arbetet, helst utan att avlägsna skyddet eller avaktivera säkerhetsanordningen.

Dessutom ska de skydda mot att material eller föremål kastats, faller eller på annat sätt avlägsnas från maskinen.

Garantell_Varnamo-2052_Highres_

OLIKA VARIANTER AV SKYDD

I första stycket i maskindirektivet står det om rörliga transmissionsdelar. Skydden ska antingen vara fasta eller flyttbara med låsning. När det finns rörliga delar ska det finnas säkerhetsanordning eller fasta skydd.

 

Detta innebär att vi har olika varianter av skydd. Vi identifierar fyra varianter:

 • Fasta skydd
 • Flyttbara skydd
 • Självjusterande flyttbara skydd
 • Flyttbara skydd med låsning

Baserat på kraven som tidigare nämnts, tar vi en titt på deras för- och nackdelar.

1. FASTA SKYDD

Fasta skydd är (som ordet säger sig själv) permanenta. De kan inte flyttas och har inga rörliga delar, så de kan inte flyttas när maskinen används.

 

Det finns olika sätt att konstruera skydden. Metallplåt, plast, polykarbonat. När man väljer material är det viktigt att välja något som är tillräckligt starkt, inte minst eftersom det första kravet säger att det måste vara robust. Seriösa tillverkare kan dessutom redogöra "servere" tester.

 

De måste alltså demonteras och tas bort för att utföra eventuell justering eller underhåll.

 

Dessa typer av skydd är oftast att föredra eftersom de är enkla men effektiva. De ger maximalt skydd med minimalt underhåll. De kan byggas på plats. Vissa företag kan till och med tillverka dom på millimeter. Så smidigt att installera! För om du köper standardstorlekar måste du beskära mycket på plats, vilket innebär att du sparar tid med installationen men du får också mer spill.

 

Det finns särskilda krav på skydd i 1.4.2.1. där det anges att skydden skall vara fastmonterade på maskinen så att de inte kan avlägsnas utan verktyg. Deras fästanordningar ska också förbli på plats när skydden avlägsnas. I möjligaste mån ska skydden vara utformade så att de inte kan sitta kvar utan fästsystemet.

 

Tyvärr kan fasta skydd ha vissa begränsningar. Det kan störa sikten. Ett sätt att förbättra sikten är att välja färg på maskinens skydd med omsorg. Mörkare färger gör det lättare att se igenom skyddet medans ljusa färger gör det svårare. En annan nackdel med fasta skydd är att justering och reparation av maskinerna kan kräva att skydden avlägsnas, vilket skapar ytterligare risker.

GARANTELL-REGNBÅGSBURAR-0267

2. FLYTTBARA SKYDD

På samma sätt som fasta skydd är dessa permanenta, men de kan justeras. Anställda som arbetar med rörliga skydd behöver bli utbildade om hur skydden ska justeras och säkras på rätt sätt. Om det inte görs på rätt sätt kan dessa skydd inte längre skydda människor från att komma i kontakt med farliga rörliga delar, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador.

3. SJÄLVJUSTERANDE FLYTTBARA SKYDD

De har en liknande funktion som manuellt manövrerade skydd men kan automatiskt anpassa sig till materialets storlek. Skyddet sänks ner helt när maskinen inte används. När maskinen är igång matar operatören in materialet, vilket gör att skyddet öppnas precis tillräckligt för att låta materialet komma in. Dessa skydd ses vanligen på träbearbetningsverktyg.

4. FLYTTBARA SKYDD MED LÅSNING

Alla flyttbara skydd ska ha en låsanordning för att förhindra att arbetsrisker att inträffa. Flyttbara skydd med låsning bör användas på platser där tillträde är ett vanligt förekommande.

För att försäkra sig om att människor skyddas från risken för skador orsakat av farliga maskiner måste dessa skydd vara anslutna till en låsanordning som:

 • Förhindrar maskinen att starta tills skyddet är både stängt och låst.
 • Håller skyddet stängt och låst tills faran är över.

De flyttbara skydden med låsning måste vara utformade så att när någon del av dem saknas eller inte fungerar, kommer den farliga maskinen inte att starta eller fortsätta att köras.

Kraven på låsanordningen är följande:

 • Säkerställa att farliga maskinfunktioner inte startas förrän de är säkert stängda.
 • Omedelbart utfärda ett stoppkommando när de inte längre är stängda.

Remote Disconnect Switches, vanligen kallade barriärskydd, är utformade för att bryta strömmen när skyddet öppnas eller avlägsnas. Detta är speciellt användbart när personalen behöver komma åt de skyddade delarna av en maskin, t.ex. när man försöker avlägsna proppar. Skydden möjliggör säker åtkomst till maskinens inre komponenter utan att man behöver demontera den helt och hållet. Ha i åtanke att kan de kan ändå öppnas lätt av misstag och kräver därav noggrann justering och underhåll.

Olika typer av skydd används i olika miljöer utifrån säkerhetskrav. Det är viktigt att göra en bra riskbedömning för att avgöra vilken som ska användas, men det är ett tema för nästa blogg!

 

DELA

Garantell