2023-05-09
24 MIN LÄSNING

ALTERNATIVA HYLLPLAN FÖR PALLSTÄLL

Garantell

Hyllplan — sådana som jag tänker på – har tyvärr inget med välfyllda bokhyllor att göra, men väl med lagerbyggnader. De används i pallställ och placeras på balkar för att erhålla en stabil och jämn yta – helt enkelt en hylla för såväl pallar som handstaplade produkter och bulklager.

Pallet racks in a warehouseBild: Ruchindra Gunasekara på Unsplash

Välja rätt hyllplan eller hylla

Vare sig du är lagerchef, leverantör av pallställ eller byggherre kan det vara bra att veta att det finns olika typer av hyllplan att välja mellan. Vilket du väljer beror naturligtvis på dina behov. Här beskriver vi i korta drag vad du ska tänka på när du väljer hyllplan. 

 

A. Säkerhet

Hyllplanen måste vara stabila och plana utan ojämnheter för att minska risken för olyckor, t ex att gods faller ner mellan hyllplanen eller att pallar glider av hyllorna, liksom risken för skador på personal och produkter.

B. Luftcirkulation

Hyllor med en öppen nätkonstruktion ger bättre luftcirkulation i pallstället. Det minskar också ansamlingen av damm och gör det lättare att hålla rent i utrymmet. Detta är något som bör beaktas när man lagrar ömtåligt gods eller material.

C. Synlighet

Hyllor med en öppen nätkonstruktion gör det lättare att överblicka gods som förvaras i pallar och att lokalisera enskilda produkter. Lagerarbetet kan också bedrivas mer effektivt. Det är t ex en fördel att kunna se genom hyllplanen när man använder en gaffeltruck i kombination med höga pallställ.

D. Brandsäkerhet

I händelse av eldsvåda är själva hyllmaterialets brandfarlighet en viktig säkerhetsaspekt. En annan är materialets genomtränglighet där en öppen nätkonstruktion gör att sprinklersystem effektivt kan nå produkter som förvaras i pallar, vilket minskar risken för förlust eller skador.

E. Kostnadseffektivt

Beroende på världsmarknadspriserna kan antingen trä eller metall vara det billigaste materialet. När det gäller kostnad är det viktigt att se till inköpspris i förhållande till hållbarhet och vilka kostnadsbesparingar man kan göra över tid.

Dessa fem faktorer är avgörande vid valet av hyllplan.

Det finns flera olika produkter på marknaden, bl. a näthyllplan av metall, trähyllor och gallerdurk.

Trähyllor

Trä är ett starkt och hållbart material så en trähylla kommer säkert att hålla länge vid regelbunden användning. Det är ofta ett billigare alternativ (beroende på priset på trävaror) som gör att miljön känns varmare och trevligare. En trähylla kan därför vara ett attraktivt val för många olika behov.

Trähyllor tillverkas vanligtvis av ett hållbart och kraftigt trämaterial (t ex plywood). De är konstruerade för att tåla hög belastning. Lagerhyllor av trä kan används för förvaring av olika produkter, allt från små komponenter och verktyg till större produkter och maskiner eller annan utrustning.

Eftersom trä är ett naturmaterial kan det lätt anpassas efter specifika önskemål. Det kan betsas eller målas för att matcha färgerna i lagerlokalen och det kan lätt modifieras eller bytas ut i takt med att förvaringsbehoven ändras över tid.

Men tänk på detta: trä är mycket lättantändligt och det sprinklersystem som installeras måste uppfylla en mängd olika regler för att vara godkänt. Det blir också allt vanligare att försäkringsbolag kräver att trähyllor byts ut mot ett annat material av brandsäkerhetsskäl.

Gallerdurk

Gallerdurk är en metallkonstruktion som består av tätt liggande stänger eller plattstål. De används ofta inom industrin och i kommersiella tillämpningar för golvbeläggning, gånggaller, trappsteg och hyllkonstruktioner.

En gallerdurk är vanligtvis svetsad för extra hållfasthet och hållbarhet. Avståndet mellan stängerna/plattstålen kan anpassas för optimalt halkmotstånd för avsett användningsområde.

Gallerdurkar är det säkraste alternativet för hyllplan, de klarar av hög belastning och är perfekta för punktlaster. Dessutom ger de god luftcirkulation och hög visibilitet (beroende på avståndet mellan bärstängerna).

Sammanfattningsvis är gallerdurk ett mångsidigt och hållbart material för en säker och tillförlitlig hyllkonstruktion. Tyvärr så är det dyrast av de hyllprodukter som diskuteras här.

iStock-1371936750

Näthyllplan av metalltråd

Näthyllplan är tillverkade av metalltråd med plattjärn som svetsas fast undertill som stöd.

Näthyllplan har flera fördelar jämfört med massiva hyllplansmaterial som trä eller metall. De ger bättre genomsynlighet och lättare tillgång till produkter som staplas på pallar. Personalen kan se produkterna i varje fack och bestämma hur de lättast kan nås. Näthyllplanen är också idealiska för höga pallställ. Eftersom de är säkrare och mer stabila kan de förhindra att felplacerade eller lösa föremål ramlar ned.

Näthyllplan ger också bättre luftcirkulation, vilket bidrar till att minska ansamling av dammpartiklar och gör det lättare att hålla rent i lagerlokalen. Detta är särskilt fallet när plattjärn används istället för omegaprofiler i konstruktion av hyllplanen.

Näthyllplan i pallställage ger betydligt säkrare förvaring av produkter. De gör också att sprinklersystem lättare tränger igenom så att skador till följd av eldsvåda kan minimeras.

Näthyllplan är dessutom lätta, hållbara och enkla att installera, vilket gör dem till ett populärt val på många lager och distributionscentraler. De är också mer kostnadseffektiva än massiva hyllplan som används i olika system för pallställ.

En del tillverkare använder plattjärn i kombination med olika lastupplägg , vilket gör att de i vissa fall är ett billigare alternativ till gallerdurk.

Garantell- 150316_123-Redigera

Så?

Eftersom vi inte tillverkar trähyllplan eller gallerdurk är näthyllplan alltid vårt förstahandsval. Generellt sett – beroende på om du prioriterar säkerhet, luftcirkulation, visibilitet, brandsäkerhet eller kostnadseffektivitet – så finns det många bra alternativa hyllplan att välja mellan för dina pallställ. Så när du susar fram genom lagret kan du vara säker på att du valt rätt.

 

 

DELA

Garantell