Integritet och förtroende är grundpelarna i vår kultur. Vi värdesätter inte bara dina personuppgifters sekretess utan förespråkar även en transparent arbetsmiljö för anställda, partners och den bredare gemenskapen. Om du någonsin upptäcker avvikelser eller potentiellt oetiskt beteende i våra verksamheter, är vår visselblåsartjänst din plattform att vända dig till.

Viktiga funktioner i vår tjänst:

  • Engagemang för öppenhet: Vi uppmuntrar öppna rapporter för att säkerställa att alla operativa farhågor hanteras snabbt.
  • Neutral hantering: Genom att samarbeta med Qnister Whistle, en oberoende tredje part, garanterar vi opartisk hantering av alla rapporter. Din identitet förblir konfidentiell med krypterade rapporter och ospårbara IP-adresser.
  • Undersökningsåtgärder: När din rapport har lämnats in inleds en samarbetsutredning, som underlättas av vår externa partner.


Hur du rapporterar farhågor:

Välj din identitetspreferens: Välj att vara anonym eller dela kontaktuppgifter för personlig feedback.

Inlämning av rapporter: Efter inlämning kommer du att få ett unikt ID och lösenord - vår enda koppling till dig, tack vare vår policy om att inte spara personuppgifter. Vänta på vårt svar inom 7 dagar i vår krypterade uppföljningsmodul.

Rapporteringsalternativ:

Online: Skriv  https://whistle.qnister.com/garantell på en enhet som inte används för arbete för maximal diskretion.

QR-kod: Skanna den medföljande koden med din telefon för att komma åt formuläret.

whistleblowGarantell

Ring: Dela dina farhågor på +46 36 33 00 740.

Personligen: Ordna ett möte med en representant från Qnister genom att ringa +46 36 33 00 741.

Ditt förtroende är av största vikt för oss. Både din information och dina farhågor hjälper till att forma ett bättre och mer transparent Garantell. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller feedback.