NÄTVÄGGAR TILL FÖRRÅD

NÄTPANELER FÖR FÖRRÅD

Används i första hand till enklare avgränsningar.
Tråddimension 2,5 x 2,5 mm
Maskstorlek 50 x 100 mm

För utrymmen som har ett bra skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som lågt.
Tråddimension 2,5 x 2,5 mm
Maskstorlek 50 x 50 mm

För utrymmen som har ett sämre skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högre.
Tråddimension 3 x 4 mm
Maskstorlek 50 x 50 mm

För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt. Stöldskyddscertifierat av SBSC.
Tråddimension 5 x 5 mm
Maskstorlek 50 x 50 mm

Näten är placerade inuti nätprofilen för att undvika vassa ändar.

Näten är ytbehandlade med en tunn blank galvanisering.

nätvägg garantell

FÖRRÅDSDÖRRAR

Används i systemen G300, G350 och G450.
Tråddimension 3 x 4 mm
Maskstorlek 50 x 50 mm

Stöldskyddscertifierat av SBSC.
Tråddimension 5 x 5 mm
Maskstorlek 50 x 50 mm

Nätet är svetsat inuti ramen för att undvika vassa kanter.               Svetsgångjärn med låst sprint för att förhindra uppbrytning.                                                            

Pulverlackerade med RAL 9006 (ljusgrå).

Kan fås med inåtgående öppning i kombination med hänglåsklinka.

nätdörr garantell

LÅS TILL FÖRRÅDEN

image
Skandinaviskt cylinderlås
image
Euro cylinderlås
image
Hänglåsklinka