Covid 19

 

Information med anledning av Coronaviruset

Garantell håller öppet som vanligt och har full produktionskapacitet. Däremot upplever vi problem i den internationella transportkedjan. Försäkra dig om att det finns personal på plats som kan ta emot godset när du beställer av oss.

Garantells produkter tillverkas i Sverige och för inrikes leveranser ser vi för närvarande inga stora förseningar. Finns slutkunden däremot utomlands så räknar vi med förseningar. Orsaken är färre gränsövergångar, med längre körsträckor och långa köer som följd, men även karantänbestämmelser och stängda företag. Antalet avgångar med färjor har också minskat, från Sverige särskilt i riktning mot Finland, Baltikum och Polen. I nuläget (20 mars) har emellertid inga europeiska länder stängt gränserna för varutransporter. 

Vi anlitar etablerade speditörer som följer WHO:s rekommendationer vid lastning och lossning och som har regelverk angående passage genom riskområden och chaufförers hälsotillstånd.

Denna artikel uppdateras regelbundet.