Nio saker vi gör för miljön

Vårt miljöarbete är huvudsakligen inriktat på att minska mängden energi som används, både för uppvärmning och kylning av fabrik och maskinpark samt för transporter.

1) Vi kyler processvattnet från kylningen av automatiseringssvetsarna med borrade hål i berget. Till samma borrhål är stora värmepumpar anslutna för att värma lokalerna (med detta system lagrar vi överflödig värme i berget som vi sedan använder för att värma lokalerna).

2) Med en kombination av produktanpassning och effektivare svetstransformatorer har vi minskat energiförbrukningen per tillverkad enhet.

3) Genom att ändra produkternas design har vi minskat transportvolymen per enhet, eftersom produkterna nu kan staplas mer tätt.

4) Vår onlinetjänst gör det möjligt för kunderna att göra egna ritningar och få en omedelbar offert, inklusive ritning, beräknad leveranstid och pris på både produkt och transport. Vårt system beräknar automatiskt vilken transportör som är mest lämpad för leveransen, väljer det optimala sättet att packa varorna och det optimala fordonet - allt för att minimera antalet fordon som behövs och för att undvika tomrum i transporterna. Detta är till nytta för både kund och miljö.

5) Vi undviker långväga och interna transporter tack vare att vi har investerat i industrirobotar som kan producera alla komponenter i våra egna lokaler i Värnamo. Vi köper råmaterialet (tråd och stål) och producerar allt på plats: nätpaneler, stolpar, dörrar, hyllplan. Vi har ingen produktion utomlands, och vi har full kontroll över miljöaspekterna i produktionen.

6) Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007.

7) Den enda energi vi förbrukar i fabriken är el och den el vi köper är från förnybara källor. Uppvärmning och kylning av lokaler och maskiner är geotermisk.

8) I våra miljödokument finns alla detaljer från tillämpliga lagar till val av teknik, material och maskiner; användning av kemiska produkter, hantering av avfall / återvinning och val av leverantörer som har miljöcertifikat.

9) Inga händelser med miljöpåverkan har rapporterats i Garantells lokaler sedan starten 2003, och fabriken orsakar inga kända vibrationer, buller, damm eller luftföroreningar i omgivningen.